Banskobystrické dni anestézie

TÍMOVÝ PRÍSTUP K STAROSTLIVOSTI O PACIENTA S ÚRAZOM

 14.apríl 2018

BBDA 2018 simulácie 9.jún 2018

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Miesto a dátum konania:

14.apríl 2018

Blok E, Fakulta zdravotníctva SZU, Sládkovičova 21, Banská Bystrica

 

Hlavná téma :

Tímový prístup k starostlivosti o pacienta s úrazom

Workshop -  FAST, eFAST

 

Registračný poplatok:

lekári 20 Eur (na mieste 25 Eur), nelekári 5 Eur ( na mieste 7 Eur)

 

Podujatie organizované v spoluprácii KAIM FNsP Banská Bystrica a KPAIM DFNsP Banská Bystrica je registrované v systéme postgraduálneho vzdelávania a kreditované 5 kreditmi.

 

 

PROGRAM  BBDA 2018

 

Časť 1 - život ohrozujúce poranenia

 

8:30 - 9:30

Damage-control resuscitation/ Dr. Kušíková

Damage-control surgery / Dr. Mráz

Damage-control orthopedics / Dr. Tutka

 

9:45 -10:45

Zobrazovacie metódy v urgentnej starostlivosti - čo od nich očakávať / Dr. Novotná

Kraniotrauma - state-of-the-art z pohľadu neurochirurga/ Dr. Šulaj

Traumatím - zloženie, filozofia, výzvy / Dr. Lukáčová

Prednemocničná starostlivosť vo vzťahu k starostlivosti na UP / Dr. Kyseľ

 

11:00 - 12:15

Kazuistika s diskusiou za okrúhlym stolom

 

Časť 2 - život neohrozujúce poranenia

 

13:45 - 14:55

 

Spinálna trauma - state-of-the-art / Dr. Holas

Prečo je tento výkon akútny? (alebo "Presvedč si svojho anestéziológa") / Dr. Gajdoš

Perioperačná optimalizácia geriatrického pac. na traumatológii - výzvy pre internistu / Dr. Babothyová

Perioperačná optimalizácia geriatrického pac. na traumatológii - o čom chirurg nevie (pohľad anestéziológa) / Dr. Venglarčík

 

15:10 - 16:20

 

Kazuistika s diskusiou za okrúhlym stolom

 

Časť 3 - workshop - Použitie ultrasonografie v starostlivosti o trauma pacienta

16:30 - 18:00 Hands-on

Cievne prístupy

FAST - diagnostika krvácania do dutiny brušnej

eFAST - patológie hrudnej dutiny

 

 

 

 

REGISTRÁCIA :

 

Vyplnením a odoslaním registračného formulára sa registrujete na podujatie BBDA2018. Do 24 hodín dostanete na e-mail zálohovú faktúru, po ktorej uhradení sa stáva Vaša registrácia ukončenou. Odoslaním formulára dávate súhlas na spracovanie Vašich údajov za účelom vystavenia účtovného dokladu.

 

Kontakt:  MUDr. Peter Kenderessy, +421917625429, registrácia@bbda.sk

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Ďakujeme za registráciu. Formulár odoslaný. Do 24 hodím dostanete e-mail s inštrukciami.