BBDA2019

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

BAnskobystrické dni anestézie 2019

INTERAKTÍVNY CME WORKSHOP

MULTIDISCIPLINARITA V PERIPOPERAČNEJ STAROSTLIVOSTI - PREDOPERAČNÉ OBDOBIE

Banskobystrické dni anestézie 2019

Moderná perioperačná starostlivosť v snahe redukovať perioperačnú morbiditu a mortalitu sa snaží ovplyvňovať kondíciu a rezervy pacienta už predoperačnom období. Klinickým cieľom je optimalizácia výkonnosti jednotlivých vitálnych systémov predoperačne s cieľom urýchľovania a skracovanie rekonvalescencie. Postupy optimalizácie kardiovaskulárneho, respiračného hematologického, metabolického a neurologického statusu pacienta dokázateľne vo vybraných skupinách zlepšujú klinické výsledky. Synchronizácia postupov však vyžaduje veľmi koordinovanú interdisciplinárnu spoluprácu, detailnú selekciu pacientov profitujúcich s optimalizačných postupov. Téma ako šitá pre Banskobystrické dni anestézie. Interaktívnym spôsobom typickým pre BBDA budeme diskutovať s špecialistami s internej medicíny a prvého kontaktu ako optimalizovať stav pacienta pred operáciou, ako selektovať tých, ktorý z optimalizácie profitujú, ako koordinovať spoluprácu. Hlavne sa budeme medzi sebou rozprávať, snažiť sa porozumieť navzájom, trošku možno aj škriepiť aby  príprava pacienta nebola iba fikciou.

KDE ?

KEDY ?

KTO ?

KTO ?

fakulta zdravotníctva SZU Banska bystrica

Sladkovicova 21, blok E

27.Apríl 2019

anestéziológovia a špecialisti všetkých spriatelených odborov perioperačnej staroslivosti

II.KAIM NsP F.D.Roosevelta BB

KPAIM DFNsP BB

PROGRAM

8:00 REGISTRÁCIA

 

8:30  Predoperačná optimalizácia pacienta  – nová výzva v perioperačnej starostlivosti

 

8:45 Predoperačná optimalizácia kardiovaskulárneho a respiračného aparátu –

OKRÚHLY STôl - Kardiológ, Pneumológ, hematológ, anestéziológ

 

10:00 Predoperačná METABIOLICKÁ a NUTRIČNá optimalizácia

OKRÚHLY STôl - diabetológ, Internista, chirurg, anestéziológ

Predoperačné lačnenie, „carbohydrate loading“ – state of the art

 

11:30 Predoperačná optimalizácia neurologického, svalového a behaviorálneho statusu pacienta

 OKRÚHLY STôl - NEUROlÓG, PSYCHOLÓG, REhabilitačný lekár, anestéziológ

 

12:30 OBED

 

13:30 Predoperačné vyšetrenie pacienta – možnosti a očakávania

OKRÚHLY STôl - lekÁR prvého kontaktu, internista, pediater, anestéziológ

 

14:45 WRAP -UP / ZHRNUTIE

Individualizácia predoperačnej prípravy v detskom veku alebo Ako to robíme my

Čo očakávam od predoperačného vyšetrenia, možnosti optimalizácie

Wrap up  - moderované kazuistiky s navrhovaným ideálnym postupom

 

 

REGIstrácia

Vyplnením a odoslaním registračného formulára sa registrujete na podujatie BBDA2018. Do 24 hodín dostanete na e-mail zálohovú faktúru, po ktorej uhradení sa stáva Vaša registrácia ukončenou. Odoslaním formulára dávate súhlas na spracovanie Vašich údajov za účelom vystavenia účtovného dokladu. Kontakt:  MUDr. Peter Kenderessy, +421917625429, registracia@bbda.sk

27.APRÍL 2019, BANSKÁ Bystrica

CHCEM PRAVIDELNÉ INFORMÁCIE O BBDA, MÁM ZÁUJEM O ODBER NEWSLETTERA.

KONTAKTY

registracia@bbda.sk

 

ORganizačné zabezpečenie

anaesthgroup s.r.o.

mudr. peter kenderessy, +421 917 625429

POTVRDENIE REGISTRácie

 

dakujeme za registráciu na BBDA2019.

DO 24 hodín dostanete na email uvedený v registračnom formulári zálohovú faktúru na platbu. Po jej uhradení bude vaša registrácia platna.

 

registracia@bbda.sk

späť

123-644-7544

CALL NOW TO GET ANY KIND OF INFORMATION ABOUT EVENT

Copyright 2019. Anaesthgroup ,All Rights Reserved.

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Ďakujeme za registráciu. Formulár odoslaný. Do 24 hodím dostanete e-mail s inštrukciami.

Required

Required

Required